แผ เมตตาให ตนเอง

บทแผ่เมตตาให้ตนเองและอุทิศบุญกุศลให้เทวดาประจำตัวที่สำคัญอีกท่านคือ .... บทสวดมนต์แผ่ส่วนบุญส่วนกุศล พร้อมคำแปล. บทแผ่เมตตาให้ศัตรู | DHAMMA n QUOTE | Pinterest | Quotes. บทแผ่เมตตาให้ศรัตรูหรือคนที่เราไม่ชอบขี้หน้า - ธนเดชกุมารทอง ให้เช่า .... ส่งความปรารถนาดี ด้วยการแผ่เมตตา. คืนนี้อย่าลืมสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้. อิติปิ โส 108 (รหัส 1169) | รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์,หนังสือธรรมะ. ใจสบาย,วิธีคลายเครียด,เว็บธรรม,ธรรมวัยรุ่น,ธรรมเยาวชน,นิทานธรรม .... คืนนี้อย่าลืมสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้. บทแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย พร้อมคำแปล. บทแผ่เมตตา บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่น. บทความบทสวดมนต์ : บทแผ่เมตตาอัปปมัญญา พร้อมคำแปล